ปรัชญาของโรงเรียน

ความอุตสาหะ  ชนะ  อุปสรรคทั้งปวง

LABOR OMNIA VINCIT

 

คติพจน์ของโรงเรียน

เรียนดี   มีวินัย   สะอาดทั่วไป   อภัยทุกเมื่อ   ช่วยเหลือสังคม

 

คำขวัญโรงเรียน
   ความรู้       คู่คุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน
สีแดง - ขาว
สีแดง หมายถึง เลือด-ความกล้าสู้ความจริง ไม่อ่อนต่อการกระทำและความคิดผิด ๆ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์-ความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจ
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นอโศกอินเดีย