จำนวนทั้งหมด 2 ท่าน


มิส  นวลลักษณ์    อ้นขวัญเมือง


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Teresita    Caloy


อวยพรด้วย Emotions