จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน


มิส  กาญจนา    สุทธิธางกูร

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


นาง  ปราณี    จันทร์พิมาย


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ธีรโชติ    ศรีลาพล


อวยพรด้วย Emotions


มิส  พรเพ็ญ    กะประโคน

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions