อัลบั้มภาพที่ 1988
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันสถาปนา นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต,และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร”

Click Here !!