อัลบั้มภาพที่ 1977
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

Click Here !!