อัลบั้มภาพที่ 1935
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Click Here !!