อัลบั้มภาพที่ 1933
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

Click Here !!