อัลบั้มภาพที่ 1932
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Click Here !!