อัลบั้มภาพที่ 1924
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะ นักเรียนระดับประถมศึกษา

Click Here !!