อัลบั้มภาพที่ 1922
นักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

Click Here !!