อัลบั้มภาพที่ 1913
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเลือกประธานสี ประจำปีการศึกษา

Click Here !!