อัลบั้มภาพที่ 1909
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

Click Here !!