อัลบั้มภาพที่ 1907
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

Click Here !!