อัลบั้มภาพที่ 1898
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา

Click Here !!