อัลบั้มภาพที่ 1896
นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ

Click Here !!