อัลบั้มภาพที่ 1891
รับ-ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

Click Here !!