อัลบั้มภาพที่ 1843
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Click Here !!