อัลบั้มภาพที่ 1837
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Click Here !!