อัลบั้มภาพที่ 1830
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest

Click Here !!