อัลบั้มภาพที่ 1827
วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Click Here !!