อัลบั้มภาพที่ 1818
สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน

Click Here !!