อัลบั้มภาพที่ 1762
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนน้ำฝน

Click Here !!