อัลบั้มภาพที่ 1761
คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน Peking University Shijingshan School มาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย

Click Here !!