อัลบั้มภาพที่ 1758
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนานักบุญหลุยส์เเละการระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร

Click Here !!