อัลบั้มภาพที่ 1754
กองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Click Here !!