Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1813 : กิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางแผนก Smart Science ได้จัดกิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3)   จำนวน 85 คน  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.ณ อาคารปิติมหาการุณ
กิจกรรมทั้งหมด 3 ช่วง
1. ละลายพฤติกรรม กระตุ้นผู้เรียนทางความคิด
2.กิจกรรมฐาน 9 ฐาน กระตุ้นผู้เรียนทางความคิด ,แก้ปัญหา,การทำงานเป็นทีม
3.ถอดความรู้แต่ละกิจกรรม

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 120 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 178 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 173 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()

รูปที่ 86
()

รูปที่ 87
()

รูปที่ 88
()

รูปที่ 89
()

รูปที่ 90
()

รูปที่ 91
()

รูปที่ 92
()

รูปที่ 93
()

รูปที่ 94
()

รูปที่ 95
()

รูปที่ 96
()

รูปที่ 97
()

รูปที่ 98
()

รูปที่ 99
()

รูปที่ 100
()
  1 2 3 4 5 6