Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1805 : การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561  งานนโยบายและแผนร่วมกับงานพัฒนาบุคคลกรโรงเรียน ได้จัดอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562-2564  ให้กับครูจำนวน 83 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย พฤฒิกุลประดับ  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)เอแบค(ABAC) เป็นวิทยากรในครั้งนี้...

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 313 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 297 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()
  1 2 3 4 5