Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1754 : กองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนระยองวิทยาคม จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดระยอง โดยมีเรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในการนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้ส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นปีที่ 107 แห่งกิจการลูกเสือไทย โดยครั้งนี้มีกองลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 165 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1255 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1250 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()

รูปที่ 86
()

รูปที่ 87
()

รูปที่ 88
()

รูปที่ 89
()

รูปที่ 90
()

รูปที่ 91
()

รูปที่ 92
()

รูปที่ 93
()

รูปที่ 94
()

รูปที่ 95
()

รูปที่ 96
()

รูปที่ 97
()

รูปที่ 98
()

รูปที่ 99
()

รูปที่ 100
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9