Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1935 : พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันอังคารที่ 18  มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีประดับเข็ม ให้เเก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดยท่าน ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ , ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ, ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ , คณะกรรมการที่ปรึกษา ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละ 6 เข้าร่วมพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 577 ครั้ง (Login 33 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 544 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()
  1 2 3 4