Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1898 : พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา

พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา โดยบาทหลวง พินันต์ พรประสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคาระห์ เป็นประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณ
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมพิธี
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 97 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 443 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 433 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5