Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1826 : โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมโครงการครูแดร์

ในวันที่ 5 -15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพ.ต.ท.ศิรกฤศ  พุ่มพวง นำเป็นแกนนำมาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5 จำนวน  249  คน

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 63 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 256 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 253 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()
  1 2 3 4