Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1819 : กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล)

เมื่อวันเสาร์ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนอัสสัมระยองได้จัดกิจกรรม OPEN SCHOOL (อนุบาล) สำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลการรับนักเรียนและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตร ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 285 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 274 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()
  1 2 3 4