Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1810 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  งานอภิบาลศาสนาพุทธและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีนักเรียนจำนวน 232 คน ครูผู้ดูเเลจำนวน 17 ท่าน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 404 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 679 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 673 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 401
()

รูปที่ 402
()

รูปที่ 403
()

รูปที่ 404
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21