Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1966 : Awards, Scholarships and Cambridge Certificates Distribution Day
“Awards, Scholarships and Cambridge Certificates Distribution Day”
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30  –  15.00 น. 
ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบทุนเเละเกียรบัตรให้เเก่นักเรียน
1. มอบทุนการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองให้แก่นักเรียนที่เรียนดี หรือมีผลงานทางด้านกีฬา  หรือดนตรี ในระดับชาติ ให้แก่นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 คน
2. มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1 ของระดับชั้น และคะแนนสูงสุดระดับกลุ่มสาระ จำนวน 182 คน
3. มอบเกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่นให้แก่นักเรียนที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่นระดับภาคหรือระดับประเทศ จำนวน 15 คน
4. มอบเกียรติบัตร Cambridge Certificate ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่าน University of Cambridge Examinations, Young Learners ในระดับ Starters, Mover and  Flyers จำนวน 66 คน อาคารหอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 367 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 956 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 949 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19