Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1965 : กิจกรรมต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม กีฬาต้านยาเสพติด 
ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 – 11.55 น.
โดยมีกิจกรรมดังนี้
ประกวดวาดภาพระบายสี ประถมศึกษาปีที่  1-6  วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
จัดนิทรรศการให้ความรู้(สภานักเรียน)    ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เดินรณรงค์ด้านยาเสพติด      สภานักเรียนระดับประถมศึกษา  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
เกมกีฬาต้านยาเสพติด          ประถมศึกษาปีที่  1-3  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
ชมนิทรรศการ (มีใบงาน)       ประถมศึกษาปีที่  4-6  วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562  (บูรณการวิชาสุขศึกษา)

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 257 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 248 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()
  1 2 3