Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1926 : กิจกรรม Morning activity ประจำวัน

กิจกรรม Morning activity ประจำวัน
-นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
-นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 415 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 412 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน -นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
()

รูปที่ 42 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 43 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 44 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 45 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 46 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 47 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 48 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 49 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 50 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 51 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 52 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 53 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()

รูปที่ 54 กิจกรรม Morning activity ประจำวัน นักเรียน Smart Science โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
()
  1 2 3