Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1889 : จัดการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 และต้อนรับ ภราดา ดร. ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ภราดา ภานุวัฒน์ เหมือนทับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ณ อาหารหอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 46 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 361 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 350 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()
  1 2 3