Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1849 : พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ฉลองเดือนเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอร์มงฟอร์ต และวันคล้ายวันเกิด ครบ 60 ปี ท่านผู้อำนวยการ  ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  
บาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการคามิลเลียนโซเซียล เซนเตอร์ ระยอง ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหารครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธี

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 92 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 361 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 352 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5