Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1841 : กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมจิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9ธันวาคม 2561 กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยอง ได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดระยอง โดยได้รับการประสานงานจากศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจังหวัด ซึ่งมีผู้กำกับและลูกเสือร่วมปฏิบัติหน้าที่จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 272 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 268 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()
  1 2 3