Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1807 : ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมประเทศเกาหลีใต้

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษา และเศรษฐกิจสังคม ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนักเรียน จำนวน  25  คน และครูควบคุม จำนวน  2  คน  มีนายวิลาศ  ศิริพันธ์ และ นายพัลลภ คำแก้ว  เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อทัศนศึกษา จำนวน 4 คืน 6 วัน ออกเดินทางวันที่  14   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 โดยการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและเปิดโลกทัศน์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 305 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 299 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()
  1 2 3