Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1043 : วันสุนทรภู่ แผนกปฐมวัย ( 26 มิถุนายน 2556 )

 เมื่อ วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  แผนกปฐมวัย ไดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียนร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดี  และผลงานของท่านสุนทรภู่  โดยมีนักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  การประกวดระบายสีภาพ  การปั้นดินน้ำมัน  การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงชุดคำมั่นสัญญา  และการแต่งกายเรียนแบบตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี  ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นในครั้งนี้  ท่าน ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 152 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ  มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 615 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 615 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()

รูปที่ 49
()

รูปที่ 50
()

รูปที่ 51
()

รูปที่ 52
()

รูปที่ 53
()

รูปที่ 54
()

รูปที่ 55
()

รูปที่ 56
()

รูปที่ 57
()

รูปที่ 58
()

รูปที่ 59
()

รูปที่ 60
()
  1 2 3 4 5 6 7 8