Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1824 : ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561   ทางฝ่ายกิจกรรมงานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้กำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีกิจกรรมการเข้าฐานต่างๆมากมาย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 374 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 319 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 315 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 361
()

รูปที่ 362
()

รูปที่ 363
()

รูปที่ 364
()

รูปที่ 365
()

รูปที่ 366
()

รูปที่ 367
()

รูปที่ 368
()

รูปที่ 369
()

รูปที่ 370
()

รูปที่ 371
()

รูปที่ 372
()

รูปที่ 373
()

รูปที่ 374
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19