Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1831 : การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ทางฝ่ายกิจกรรมงานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้กำหนดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยกิจกรรมช่วงเช้า เป็นการเดินทางไกล กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 357 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 292 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 289 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 341
()

รูปที่ 342
()

รูปที่ 343
()

รูปที่ 344
()

รูปที่ 345
()

รูปที่ 346
()

รูปที่ 347
()

รูปที่ 348
()

รูปที่ 349
()

รูปที่ 350
()

รูปที่ 351
()

รูปที่ 352
()

รูปที่ 353
()

รูปที่ 354
()

รูปที่ 355
()

รูปที่ 356
()

รูปที่ 357
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18