Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1806 : โครงการ Field trips Singapore and Malaysia for kindergarten

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดโครงการ Field trips Singapore and Malaysia for kindergarten ณ ประเทศ สิงคโปร์และมาเลเซีย สำหรับเด็กและผู้ปกครองระดับปฐมวัย  เพื่อเรียนรู้ทักษะภาษาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยประสบการณ์ตรงคือการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในพิธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยจัดขึ้นในวันที่ 7-10 ตุลาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน  มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 30 คน  และมีครูผู้ดูแลจำนวน 2 คน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 397 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 324 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 316 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 321
()

รูปที่ 322
()

รูปที่ 323
()

รูปที่ 324
()

รูปที่ 325
()

รูปที่ 326
()

รูปที่ 327
()

รูปที่ 328
()

รูปที่ 329
()

รูปที่ 330
()

รูปที่ 331
()

รูปที่ 332
()

รูปที่ 333
()

รูปที่ 334
()

รูปที่ 335
()

รูปที่ 336
()

รูปที่ 337
()

รูปที่ 338
()

รูปที่ 339
()

รูปที่ 340
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20