Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1810 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  งานอภิบาลศาสนาพุทธและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีนักเรียนจำนวน 232 คน ครูผู้ดูเเลจำนวน 17 ท่าน ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 404 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 679 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 673 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 301
()

รูปที่ 302
()

รูปที่ 303
()

รูปที่ 304
()

รูปที่ 305
()

รูปที่ 306
()

รูปที่ 307
()

รูปที่ 308
()

รูปที่ 309
()

รูปที่ 310
()

รูปที่ 311
()

รูปที่ 312
()

รูปที่ 313
()

รูปที่ 314
()

รูปที่ 315
()

รูปที่ 316
()

รูปที่ 317
()

รูปที่ 318
()

รูปที่ 319
()

รูปที่ 320
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21