Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1851 : ACR Merry Christmas Fair 2018

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2561โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดกิจกรรม  ACR Merry Christmas  Fair 2018 และพิธีมิสซาโดยมี คุณพ่อยอแซฟชัยศักดิ์   ไทยสนธิ อธิการคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นประธานในพิธีมิสซา  ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคธำรุงคุณ  ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจนอกจากนั้นยังมีซุ้มอาหารจากผู้ปกครองให้นักเรียนสามารถเลือกรับประทานได้เลย  ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 346 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 433 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 429 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 241
()

รูปที่ 242
()

รูปที่ 243
()

รูปที่ 244
()

รูปที่ 245
()

รูปที่ 246
()

รูปที่ 247
()

รูปที่ 248
()

รูปที่ 249
()

รูปที่ 250
()

รูปที่ 251
()

รูปที่ 252
()

รูปที่ 253
()

รูปที่ 254
()

รูปที่ 255
()

รูปที่ 256
()

รูปที่ 257
()

รูปที่ 258
()

รูปที่ 259
()

รูปที่ 260
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18