Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1846 : ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช อ. บ้านฉาง จ. ระยอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 336 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 596 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 588 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 241
()

รูปที่ 242
()

รูปที่ 243
()

รูปที่ 244
()

รูปที่ 245
()

รูปที่ 246
()

รูปที่ 247
()

รูปที่ 248
()

รูปที่ 249
()

รูปที่ 250
()

รูปที่ 251
()

รูปที่ 252
()

รูปที่ 253
()

รูปที่ 254
()

รูปที่ 255
()

รูปที่ 256
()

รูปที่ 257
()

รูปที่ 258
()

รูปที่ 259
()

รูปที่ 260
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17