Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1888 : จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารหอประชุม 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมีคณะอาจารย์จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการอบรม

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 225 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 304 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 290 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 221
()

รูปที่ 222
()

รูปที่ 223
()

รูปที่ 224
()

รูปที่ 225
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12