Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1755 : พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificate

พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificateโดยมีการมอบทุนให้กับนักเรียน
นักเรียนที่เรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในโรงเรียนอัสสัมชัญระยองในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้รับทุนดังกล่าวเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 และได้รับการคัดเลือกสามารถผ่านการทดสอบ หรือมีผลงานทางด้านกีฬา หรือดนตรี จำนวน 19 คน
มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดลำดับที่ 1 ของระดับชั้นและคะแนนสูงสุดระดับกลุ่มสาระซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องมีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่นให้แก่นักเรียนที่มีผลงานด้านกิจกรรม ดีเด่นระดับภาคหรือระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 26 คน
มอบเกียรติบัตร Cambridge  Certificate ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่าน University of Cambridge Examinations, Young LearnERS ในระดับ Starter,Movers,Flyers และระดับ FCE

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 379 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1294 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1286 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 221
()

รูปที่ 222
()

รูปที่ 223
()

รูปที่ 224
()

รูปที่ 225
()

รูปที่ 226
()

รูปที่ 227
()

รูปที่ 228
()

รูปที่ 229
()

รูปที่ 230
()

รูปที่ 231
()

รูปที่ 232
()

รูปที่ 233
()

รูปที่ 234
()

รูปที่ 235
()

รูปที่ 236
()

รูปที่ 237
()

รูปที่ 238
()

รูปที่ 239
()

รูปที่ 240
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19