Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1964 : คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 2

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง  ผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตัล (Depa Young Maker Space Development)  จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน  คณะศึกษานิเทศก์ จาก ศธ.จ. ระยอง
ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตัล ทางด้านการจัดสถานที่ ห้องเรียนและการดำเนินงานของโครงการ โดยมี ท่านภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ มิสมาริสา สิงหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  มิสจรรยา  นิลรดางกูล  ครูผู้ดูแลโครงการ และ มิสอุมาพร  รักเรียน Buddy Teacher ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 77 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 188 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 177 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3 4